Informatie

Coffeeshop upstairs wil niemand aanzetten tot het gebruik van drugs of welke andere schadelijke middelen voor de gezondheid dan ook.

Wel willen we via informatie en communicatie een platform onafhankelijke individuen die hun eigen keuzes en verantwoordelijkheid in he leven willen nemen.

Verder willen wij U er op wijzen dat het onder invloed zijn van verdovende middelen in het verkeer onverstandig en bovendien verboden is.

Afdrukken E-mail